Vad vi erbjuder

Kontakta oss gärna för kostnadförfrågning eller tips och råd. Ingen kund är för liten eller för stor!

Våra tjänster

Blogg

Våra tjänter

Vi på Service & Support Entreprenad har många års erfarnhet och hjälper er gärna med blad annat:

  • Dränering
  • Personaluthyrning
  • Planering
  • Reningsverk
  • Schaktning
  • Snöröjning
  • Stensättning
  • Stubbfräsning
  • Trädgårdsanläggning

Vi är anslutna till:



SOS Entreprenad

Vedhallsvägen 1
442 70 Kärna

Telefon: 0706-200 202
E-post: info@sosentr.nu

© Copyright SOS Entrepenad AB