Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på vår hemsida för att följa gällande lagar och förordningar GDPR (General Data Protection Regulation).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?
De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Vad är vårt ändamål med insamlingen av dina personuppgifter?
Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du oss. Kontaktuppgifter finner du lite längre ned på sidan. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Mer information
Ytterligare information om personuppgifter finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, www.imy.se

Kontaktinformation till SOS Entreprenad AB

Namn: SOS Entreprenad AB
E-post: info@sosentr.nu
Telefon: 0706-200 202

SOS Entreprenad AB
556680-2012

Vedhallsvägen 1
442 70 Kärna

Vi är anslutna till:SOS Entreprenad

Vedhallsvägen 1
442 70 Kärna

Telefon: 0706-200 202
E-post: info@sosentr.nu

Integritetspolicy
Cookies

© Copyright SOS Entrepenad AB

Inst�llningar f�r cookies
V�r webbsida anv�nder cookies f�r att hemsidan och v�ra tj�nster ska fungera som de ska. Cookies hj�lper oss att f�rb�ttra anv�ndarv�nligheten f�r dig som bes�kare, och d�rf�r �r vissa cookies n�dv�ndiga f�r att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du l�sa mer om v�ra cookies och vilka som �r valbara.
Inst�llningar f�r samtycke
Inst�llningar f�r samtycke
N�dv�ndiga cookies
Dessa cookies anv�nds d� v�ra bes�kare anv�nder en funktion p� v�r webbplats och �r n�dv�ndiga f�r att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan d�rf�r inte st�ngas av. Cookies anv�nds exempelvis d� du fyller i ett formul�r eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hj�lper oss att f�lja antal bes�k p� v�r webbsida och hur v�ra anv�ndare hittade till oss. Vi anv�nder cookies till att m�ta och analysera f�r att exempelvis kunna f�rb�ttra anv�ndarv�nligheten p� v�r webbplats. Vi kan med hj�lp av v�ra insamlade cookies analysera hur anv�ndaren navigerar p� webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information f�r att skapa ett s� anv�ndbart material f�r v�ra kunder som m�jligt. Den information som vi sparar �r exempelvis vilka produktsidor som du bes�ker.
Marknadsf�ring
Dessa cookies anv�nds f�r att kunna analysera hur vi kan marknadsf�ra v�ra produkter och tj�nster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hj�lpa oss att anpassa annonser till v�ra bes�kare baserat p� dess tidigare anv�ndning av v�ra tj�nster.