Vad vi erbjuder

Kontakta oss gärna för kostnadförfrågning eller tips och råd. Ingen kund är för liten eller för stor!

Våra tjänster

Blogg

Stubbfräsning

Alla vet vilka problem det kan vara att bli av med en stubbe, och vilket slit det är att försöka gräva upp dem för hand. De sitter oftast väldigt djup, det slutar med en ond rygg och att man ger upp. Att gräva bort stubben med en grävmaskin är ett alternativ som oftas slutar med en sönderkörd gräsmatta samt ett jättehål där stubben har suttit. Är dessutom oturen framme, så lyckas man kanske med att ha av en kabel som lirkat in sig i stubbens rötter. Då är stubbfräsning en mycket lindrigare metod, både för din gräsmatta och plånbok! Denna lätta stubbfräs rullar vi lätt in på din gräsmatta och fräser ner stubben till ca 10-30 cm under gräsnivå. Stubben förvandlas till träflis och det enda som syns är ett hål där stubben tidigare har varit, inga som helst andra skador. Ingen stubbe är för stor, och man kommer åt de flesta.

Vi är anslutna till:SOS Entreprenad

Vedhallsvägen 1
442 70 Kärna

Telefon: 0706-200 202
E-post: info@sosentr.nu

© Copyright SOS Entrepenad AB